ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Συν.ΠΕ:

Βρίσκεται στις υπερσύχρονες εγκαταστάσεις της στο 1χλμ Ν. Περιφερειακού Σερρών

Ο Σκοπός όλων(Διοίκησης & Εργαζομένων) είναι:

1. Η ικανοποίηση των προσδοκιών όλων των συνεργατών μας.
2. Η ποιοτική εξυπηρέτηση των φαρμακείων.
3. Η ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών μας.
4. Ευθύνη, Αξιοπιστία και Αφοσίωση στον Άνθρωπο.
5. προσαρμογή στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον της φαρμακευτικής αγοράς.

Στόχος μας είναι:

Το υψηλότερο επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών, βελτιώνοντας συνεχώς τις διαδικασίες και την υλικοτεχνική υποδομή μας, Προσφέροντας έτσι στους πελάτες μας αποτελεσματικές λύσεις, προμηθεύοντας υπεύθυνα & γρήγορα με τα ποιοτικά προϊόντα που επιλέγουν.

Copyright © ΣΥ.ΦΑ.ΣΕ. Συν.ΠΕ. 2016