ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δευτέρα πρωί:07:30 - 15:50 & απόγευμα:19:00 - 20:00
Τρίτη πρωί:07:30 - 15:50 & απόγευμα:18:15 - 20:15
Τετάρτη πρωί:07:30 - 15:50 & απόγευμα:19:00 - 20:00
Πέμπτη πρωί:07:30 - 15:50 & απόγευμα:18:15 - 20:15
Παρασκεύη πρωί:07:30 - 15:50 & απόγευμα:18:15 - 20:15
Σάββατο πρωί:11:30 – 13:30

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αλέξανδρος Εμμανουηλίδης - Πρόεδρος
Δήμιζα Φιλίτσα - Αντιπρόεδρος
Ζαπρούδης Στέργιος - Γεν. Γραμματέας
Κουρτίδης Ιπποκράτης - Ταμίας
Νικολούδης Ιωάννης - Μέλος