Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στην διεύθυνση ή στα τηλέφωνα που αναφέρονται εδώ:
1ο Χιλιόμετρο Νέας Περιφερειακής οδού (Έναντι Νοσοκομείου) ΣΕΡΡΕΣ
T.K. 62 100
Email : info@syfase.gr
Τηλέφωνο :+30 2321020141
Φαξ : +30 2321067114

interserver-coupons.com


Copyright © ΣΥ.ΦΑ.ΣΕ. Συν.ΠΕ. 2016